របៀបភ្នាល់ឆ្នោតថៃលេងកំសាន្តជាមួយ Zoo666

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ zoo666.one ជាពិភពកំសាន្តឆ្នោតថៃគ្មានដែនកំណត់។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការភ្នាល់ឆ្នោតថៃមាន 2D / 3D / 4D និង ប៉ាវឡូ មាន Head / Last ងាយៗ  គ្រាន់តែលោកអ្នកបង្កើតអាខោនមួយ ជាមួយវេបសាយ zoo666.one នុះនិងអាចធ្វើការភ្នាល់ឆ្នោតតាមទូរសព្ទដៃ

អានបន្ថែម