របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរលេងកំសាន្តជាមួយ zoo666 មាន 2D / 3D / 4D និង ប៉ាវឡូ មាន4ប៉ុស្តិ៍  A B C D​

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Zoo666 ជាពិភពកំសាន្តឆ្នោតខ្មែរគ្មានដែនកំណត់។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការភ្នាល់ ឆ្នោតខ្មែរ ងាយៗ  គ្រាន់តែលោកអ្នកបង្កើតអាខោនមួយ ជាមួយវេបសាយ zoo666 នោះនិងអាចធ្វើការភ្នាល់ឆ្នោតតាមទូរសព្ទដៃ ឬ កំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួលដោយខ្លួនឯង។ សម្រាប់ពត៌មានលំម្អិត៖ Hotline                  : (+855) 71 4666

អានបន្ថែម