របៀបលេងBaccarat Live Casino

BACCARAT មានកម្រៃជើងសារ 5% ជាមួយនឹងការភ្នាល់មាន10ជម្រើស 1. BANKER គឺយើងភ្នាល់ទៅលើបៀរមេមានគ្រាប់ធំជាង 1សង​ ​1.95 2. PLAYER គឺយើងភ្នាល់ទៅលើបៀរកូនមានគ្រាប់ធំជាង 1សង​ 2 3. TIE គឺយើងភ្នាល់ថាបៀរមេនឹងបៀរកូនគឺមានគ្រាប់ស្មើគ្នា 1សង9 4. NOT

អានបន្ថែម