របៀបលេង Keno

របៀបក្នុងការលេងហ្គេមកេណូក្នុង វេបសាយZoo666 គឺងាយស្រួលនឹងមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការភ្នាល់។ ថ្ងៃនេះប្អូនសូមលើកយកនៅជម្រើសភ្នាល់ក្នុងហ្គេមកេណូ ដើម្បីមកបង្ហាញជូនអតិជនអោយងាយស្រួលយល់ក្នុងការលេងជាមួយវេបសាយ Zoo666។

-ជម្រើសភ្នាល់ Over/Under & Odd/Even

 • OVER មានន័យថាជាចំនួនលេខចាប់ពីលេខ 811 ដល់ 1410 គេចាត់ទុតថា OVER
 • UNDER មានន័យថាជាចំនួនលេខចាប់ពីលេខ 210 ដល់  810   គេចាត់ទុតថា  UNDER
 • Odd មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខសេស
 • Even មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខគូ

– ជម្រើសភ្នាល់ Parlay

 • Over/Odd មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខសេសហើយស្ថិតក្នុងលេខ 811-1410(Over)ទៀត
 • Over/Even មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខគូហើយស្ថិតក្នុងលេខ 811-1410(Over)ទៀត
 • Under/Odd មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខសេសហើយស្ថិតក្នុងលេខ 210-810(Under)ទៀត
 • Under/Even មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខគូហើយស្ថិតក្នុងលេខ 210-810(Under)ទៀត

– ជម្រើសភ្នាល់ Range

 • Range មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះមួយណា ដោយមានចាប់ពី 1st , 2nd , 3rd , 4th , 5th
 • 1st : មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះ 210-695
 • 2nd : មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះ 696-763
 • 3rd : មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះ 764-855
 • 4th : មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះ 856-923
 • 5th : មានន័យថាគេបូកលេខចូលគ្នាទាំង20ហើយលេខដែលចេញស្ថិតក្នងចន្លោះ 924-1410

– ជម្រើសភ្នាល់ SMALLEST & BIGGEST

-Biggest Number 

 • <=75 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញធំជាងគេបំផុតគឺ តូចជាងរឺស្មើលេខ 75
 • 76-78 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញធំជាងគេបំផុតគឺ ចន្លោះពីលេខ 76-78
 • 79-80 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញធំជាងគេបំផុតគឺ ចន្លោះពីលេខ 79-80

-Smallest Number 

 • 1-2 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញតូចជាងគេបំផុតគឺ ចន្លោះពីលេខ 1-2
 • 3-5 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញតូចជាងគេបំផុតគឺ ចន្លោះពីលេខ 3-5
 • >=6 : មានន័យថាលេខដែរចេញទាំង20ចេញតូចជាងគេបំផុតគឺ ធំជារឺស្មើលេខ 6

– ជម្រើសភ្នាល់ Frequence

 • 1 : មានន័យថាជួរដេកនីមួយៗចេញចំនួនតែ 1ប្រលោះ
 • 2-3 : មានន័យថាជួរដេកនីមួយៗចេញចំនួនតែ 2-3ប្រលោះ
 • 4+ : មានន័យថាជួរដេកនីមួយៗចេញចាប់ពី 4ប្រលោះឡើង
 • 0 : មានន័យថាជួរដេកនីមួយៗមិនមានចេញសោះ 0ប្រលោះ
 • Ex: ជួរដេកទីមួយតាមរួប មានចេញលេខ 1-3-7 មានន័យថាចេញបីប្រលោះ ដូចនេះបើសិនជាអតិថិជនភ្នាល់លើOdd សង 2-3ប្រលោះ នោះអតិថិជននឹងមានសំណាងឈ្នះជាមួយវេបសាយ Zoo666។

Zoo666 គឺជាវេបសាយភ្នាល់ហ្គេមតាមរយៈ Online ងាយស្រួលក្នុងដកដាក់ប្រាក់តាមប្រពន្ធ័ធនាគារ សេវាកម្មបម្រើជូនអតិថិជន 24ម៉ោងZoo666មានហ្គេមជាច្រើនដូចជាហ្គេមឆ្នោត ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតថៃ ដែលមានទឹកសងខ្ពស់ជាងគេ។ ហ្គេមបាល់ បាល់ទាត់ បាល់បោះ ដែលមានហាងឆេងទឹកប្រាក់ច្រើនជម្រើសជូនអតិថិជន ងាយស្រួលក្នុងការភ្នាល់ អាចភ្នាល់បកបានចាប់ពី 3គូ ដល់ 15គូ។ ហ្គេមដែល បន្តផ្ទាល់ចេញពីកាស៊ីណូផ្ទាល់ៗតែម្តង​ មាននារីចែកបៀរ ដ៏ជំនាញ ស្រស់ស្អាត។ ហ្គេមស្លតម៉ាស៊ីនមានច្រើនប្រភេទច្រើនហ្គេមងាយស្រួលលេងដោយមិនបោកប្រាស់ដល់អតិថិជន ពីព្រោះអតិថិជនទទួលបានលទ្ធផលដូចៗគ្នា ពុំមែនអាខោនមួយទល់នឹងលទ្ធផលមួយនោះទេ។Zoo666 ជាវេបសាយធំលំដាប់ពិភពលោក លោកអ្នកអាចភ្នាល់សំណាងជាមួយវេបសាយខាងប្អូនដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ សុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ 100% ជូនអតិថិជន។ លោកអ្នកអាចកំសាន្តជាមួយវេបសាយZoo666 គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។